Zorg voor alle leerlingen

Onze school heeft dit jaar vier groepen. In het schooljaar 2022-2023 kennen we de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Ieder kind is uniek
We gaan uit van het unieke van elk kind. Dat betekent ook dat elk kind zijn of haar eigen onderwijsbehoeften heeft. Die onderwijsbehoeften worden drie keer per jaar door de leerkrachten en de IB’er besproken. Ook gesprekken met ouders en de kinderen zelf helpen ons om tegemoet te komen aan datgene wat het kind helpt om goed te kunnen leren en zich veilig te voelen op school. In de groep komt een leerkracht bij ons op school tegemoet aan onderwijsbehoeften door middel van:
– het geven van instructie en verlengde instructie
– een gedifferentieerd onderwijsaanbod
– evaluatie van het geleerde
– kindgesprekken
– verschil in benadering van elke leerling.
Op deze manier proberen we om elk kind dat onderwijs aan te bieden dat bij hem of haar past en dat het kind helpt om zijn of haar doel te halen.

We helpen kinderen om hun doel te halen

Extra zorg
Mocht de begeleiding in de eigen groep niet voldoende zijn, dan zoeken we naar andere mogelijkheden. Extra hulp in of buiten de klas kan soms na korte tijd al het gewenste resultaat opleveren. Aan de hand van specifieke doelen wordt er een bepaalde periode, in overleg met de ouders, met een leerling gewerkt aan zijn of haar leerprobleem. Soms gebeurt dat in de klas, maar soms ook in een klein groepje of met individuele hulp buiten de klas. Daarnaast is er de mogelijkheid om externe hulp in te schakelen als de problematiek niet met eigen middelen is op te lossen.

Extra aanbod
We vinden het ook belangrijk om de talenten van kinderen aan te spreken. Daarnaast dagen we hen graag uit op zoveel mogelijk gebieden. Soms is extra uitdaging erg leuk, en soms vraagt het best wat doorzettingsvermogen of moet je je inzetten voor iets dat je niet zo aanspreekt. Dat vinden wij nou juist de zaken die mede zorgen voor een rijke leeromgeving. Zo werken we regelmatig met kinderen in kleine groepjes:

Dassenclub: een groep kinderen die graag een handje meehelpt op school, meedenkt op school en zich inzet voor de school. Ze werken aan verschillende projecten onder begeleiding van een onderwijsassistent en een vrijwilliger. Ze kunnen bij de activiteiten verschillende talenten inzetten. Bij de foto’s ziet u een aantal van hun activiteiten:

Wolvengroep: de kinderen in deze groep hebben naast hun gewone schoolwerk behoefte aan extra uitdaging. Elke week werken ze met een leerkracht en een onderwijsassistent aan uitdagende opdrachten, waarbij we proberen hen vooral die dingen te laten doen, die ze normaal niet snel zouden kiezen. Het is namelijk heel veilig om datgene te doen waar je goed in bent en het voelt lastig als je iets doet wat je nog niet zo goed kan. Juist deze ervaring helpt deze kinderen om zich ook te motiveren voor hun schoolwerk. Een aantal techniekopdrachten die de wolvengroep dit jaar heeft gedaan:

Pandagroep: Een groepje kinderen dat wekelijks met de leerkracht werkt aan uitdagende opdrachten. De kinderen in de pandagroep komen uit groep 1/2. In overleg met de groepsleerkracht wordt gekeken voor welke kinderen deelname aan de pandagroep zinvol is.

Techniekles: Onder begeleiding van een vrijwilliger gaan elke week een aantal kinderen aan het werk met een uitdagende techniekopdracht.

Kookles: Op school bestaat de mogelijkheid voor kooklessen. Voor de kooklessen is een vrijwilliger op school actief die wekelijks kookles geeft aan een groepje kinderen. We proberen om alle kinderen aan de beurt te laten komen. Door de corona-maatregelen liggen de kooklessen momenteel stil.

Botterhof: Bij woonzorgcentrum De Botterhof helpen we af en toe een handje mee met een aantal leerlingen. Daarbij kunt u denken aan het versieren van de kerstbomen, kerstbakjes maken, spelletjes spelen en samen pannenkoeken bakken. Kinderen die dat willen, mogen mee om een handje te helpen.