Ik leer in een goede sfeer!

Start van de dag
De bel gaat ’s morgens om 08.25 uur. De kinderen mogen dan binnenkomen. Om 08.30 uur gaat er nog een bel. Dan beginnen de lessen en is iedereen in de klas.
De leerkracht begroet de kinderen bij de ingang van het lokaal. De kinderen van groep 1 en 2 worden door de leerkracht op het kleuterplein, De Oase, welkom geheten. Als alle kinderen van groep 1/2 op school zijn, gaan ze samen naar binnen.

De Oase; het plein voor groep 1 en 2

Samen werken
Net als iedere andere school willen wij kinderen een veilige plek bieden waar ze zich thuis kunnen voelen en waar ze allerlei vaardigheden kunnen ontwikkelen. Dat is al met al een hele uitdaging! Hoe pakken wij dat aan op de Kluinveenschool? We hebben veel verschillende manieren op school om ons doel te halen: we vinden samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten erg belangrijk. Daarom is er regelmatig contact tussen ouders en leerkrachten en tussen leerlingen en leerkrachten. In de bovenbouw mogen de kinderen aanwezig zijn bij tien-minutengesprekken.
Samenwerking moeten kinderen leren. Daarom geven we bewust veel samenwerkingsopdrachten. Die mogen ze soms ook in de hal uitvoeren.

Samenwerken tijdens IPC in de hal

Werkwijze
We kiezen bewust voor korte, klassikale instructies waar de hele groep aan meedoet. Zo kunnen kinderen samen leren en ook van elkaar leren. Na de korte instructie gaan kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan het werk. Het ene kind werkt aan eigen taken terwijl het andere kind nog wat extra uitleg krijgt.

We proberen het leren voor de kinderen zichtbaar te maken. In de klassen hangen lesdoelen voor bijvoorbeeld IPC, rekenen en/of spelling. Daarnaast voeren we individuele kindgesprekken met kinderen waarin zij samen met de leerkracht bespreken wat hun eigen leerdoelen zijn.

De leerwand van IPC

Persoonsvorming
We helpen kinderen met het ontwikkelen van hun persoonlijke vaardigheidsdoelen zoals samenwerking, doorzettingsvermogen, onderzoek, respect, aanpassingsvermogen, moraliteit, bedachtzaamheid en communicatie. Dit gebeurt in lessen in de groep, tijdens maandafsluitingen met de hele school en tijdens alledaagse situaties. De doelen hangen zichtbaar in de hal van de school. Per maand staat één doel centraal.

Digitaal
De kinderen van groep 4 t/m 8 werken tijdens de rekenlessen en spellinglessen op een laptop. Voor alle kinderen is er een laptop aanwezig op school. We hebben hier bewust voor gekozen omdat we voor ons IPC-onderwijs vaak gebruik maken van de computers om zelf dingen op te zoeken. Verder biedt de digitalisering ons mogelijkheden om kinderen nog beter te volgen in hun onderwijsontwikkeling. We zorgen wel dat de laptops worden gebruikt om mee te werken. Daarnaast werken de kinderen nog veel op papier. Dit doen we bewust omdat:
– schrijven ervoor zorgt dat sommige zaken beter blijven ‘hangen’.
– we willen dat kinderen een goed leesbaar handschrift ontwikkelen.
– kinderen tijdens rekenonderwijs zaken moeten leren uitrekenen op uitrekenpapier.
– we de laptops inzetten als een middel en niet als een doel.

Ruimte
Tijdens de pauze is er voor de kinderen veel ruimte om te spelen. Ze mogen kiezen of ze op het schoolplein willen spelen of op ons natuurlijk speelveldje “het Timmermanveld”. Kinderen kunnen hockeyen, klimmen en klauteren, voetballen, schommelen en eigen spelletjes spelen. De kinderen van groep 1/2 hebben een eigen schoolplein waar ze buiten kunnen spelen.

Het Timmermanveld

Elk kind een eigen talent
We maken bewust tijd voor creatieve vakken zoals tekenen, muziek, drama en kunst. Kinderen leren zo ook op een andere manier en we willen kinderen graag zoveel mogelijk kennis laten maken met verschillende vaardigheden. Daarom krijgen de kinderen naast de creatieve vakken bij ons op school in kleine groepjes ook kookles, techniekles en handvaardigheid.

Bij techniekles leren we o.a. welke onderdelen er in een computer zitten

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de schoolgids