Verion

Onze school is aangesloten bij Verion. Verion is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie voor basisonderwijs. VERION kenmerkt zich door kleinschaligheid waarbij oog is voor elkaar. Vanuit een laagdrempelige en professionele organisatiestructuur is er sprake van een grote onderlinge betrokkenheid. In netwerken staan openheid en leren van elkaar centraal. Binnen de Vereniging willen we de menselijke maat blijven herkennen. De Bijbel is de leidraad voor ons onderwijs. Het bepaalt de waarden en normen binnen de scholen.

U kunt als ouder(s) lid worden van Verion. Het lidmaatschap is individueel! Wilt u als beide ouders/verzorgers lid worden, dan vult u beiden een antwoordkaart in. De antwoordkaart is te verkrijgen bij de directeur van de school. Door lid te worden, kunt u meedenken en meebeslissen over het onderwijs. Jaarlijks is er in juni een ledenvergadering waarin verslag gedaan wordt van de kwaliteit van het onderwijs, de financiën en de visie van de vereniging.

Voor meer informatie over Verion verwijzen we u naar de website: www.verion.nl