Van toen naar nu

DE GESCHIEDENIS

Op 10 juni 1954 werd de Kluinveenschoolschool geopend. Ds. H.A. van Slooten legde de 1e steen op 3 oktober 1953. Met de architect was besloten om een zogeheten “halschool” met een schuin dak te bouwen. Dat was in die tijd erg in. Architect Nijhoff heeft hierin een grote rol gespeeld, net als in tal van latere verbouwingen. De school werd destijds verwarmd door middel van steenkolen. Dat is nog te zien aan de schoorsteen, de grote kelder en de stortplaats voor kolen. De school heeft, net als de bijbehorende schoolwoning, een mooie Twentse uitstraling. Dhr. T. Pas uit Ede werd benoemd als “Hoofd der school”. Een school die met vier lokalen zou beginnen. In 1958 werd er een vijfde lokaal bijgebouwd. Dat was een speellokaal, nu is dat het overblijflokaal. In 1960 telde de school al 175 leerlingen. Met 5 leerkrachten en een directeur een behoorlijke opgave. De toename van leerlingen werd veroorzaakt door de komst van vele Molukse gezinnen. Tegenover het sportveldje nabij de school stonden houten lokalen, later van steen. Daar kregen de kleuters les en de naam van de kleuterschool was “Marijke”. 
In 1972 werd de nieuwe kleuterschool gebouwd achter de school. Het leerlingenaantal is dan teruggelopen tot ongeveer 100. Deze verbouwing was een vooruitstrevende actie. In 1979 was directeur T. Pas 25 jaar directeur en ook 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Alle reden voor een groot feest. Niet lang daarna maakte hij in 1982 gebruik van de VUT-regeling. De toen langstzittende mannelijke leerkracht, de heer Triller, werd benoemd als opvolger, maar niet voor lange tijd. Ziekte was de reden dat Harrie Timmerman waarnemend en later adjunct directeur werd. In 1987 werd hij officieel directeur en bleef dat tot 2003. De heer Johan Bisschop was zijn opvolger.

De prachtige ligging van de school

In 1985 werd via de wet op het Basisonderwijs de kleuterscholen en lagere scholen samengevoegd tot basisscholen in de huidige vorm. Door groei werd de school in 1996 opnieuw verbouwd. Een verzoek tot bouw van twee lokalen met daartussen in een nieuwe directiekamer, werd gedeeltelijk gehonoreerd. Eén lokaal en directiekamer werden gerealiseerd met hulp van veel vrijwilligers. De jaren daarna groeide de school enorm door de bouw van de woonwijken de Weuste, Het Loo en Hooilanden. In 2006 werd daarom een verzoek tot uitbreiding door de gemeente ingewilligd, ondanks een leerlingprognose die een daling voorzag. Het team koos toen voor een speellokaal en uitbreiding op zolder. Dat bleek een verstandige keus, want het speellokaal heeft zijn dienst al vaak bewezen bij tal van vieringen en gymlessen. De voorspelde daling van leerlingen kwam uit, waardoor er lokalen leeg kwamen te staan. Met de komst van Kinderopvang Casa Bambini in 2012 is de school opnieuw verbouwd met een inrichting voor jonge kinderen en slaapruimtes. De laatste vernieuwing heeft plaatsgevonden in 2014. De school werd volledig nieuw ingericht met modern meubilair en vloerbedekking. Het overblijflokaal werd voorzien van een hypermoderne kookgelegenheid, waar wekelijks gemeentebreed kooklessen worden gegeven in samenwerking met stichting “de Welle”. Ook krijgen kinderen van de Kluinveenschool hier wekelijks kooklessen door een deskundige vrijwilliger. In 2016 is een wens om een natuurspeelplaats te realiseren uitgevoerd. Het “Timmermansveldje” werd tot dan toe alleen door de oudere kinderen gebruikt. Met de komst van de natuurspeelplaats kunnen alle kinderen van 2 tot 12 jaar zich vermaken door te klimmen, spelen en te voetballen.

Interieur na 2016

Al deze ingrepen zorgden ervoor dat de school anno nu, prima uitgerust is voor de toekomst. Zo staat er een karakteristiek gebouw dat van buiten sfeer en gezelligheid uitstraalt en van binnen verbazend ruim is.