Ouderraad

Wat ziet het er altijd weer gezellig uit op de Kluinveenschool, dat horen we gelukkig vaak. En dat gaat niet vanzelf natuurlijk. De ouderraad van de Kluinveenschool helpt om verschillende activiteiten op en rondom school te organiseren. Denk daarbij aan Sinterklaas, kerst, de fietspuzzeltocht of bingo, het paasetentje en natuurlijk de jaarlijkse schoolfeestdag. Ook zorgt de ouderraad voor de ontvangst van nieuwe leerlingen. Zij worden met hun ouders op school uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee.

Veel van deze uitgaven worden niet bekostigd door de overheid. Daarom wordt er van de ouders een bijdrage gevraagd. De kosten zijn als volgt:

Groep 0 t/m 2         € 37,50 (inclusief € 25 voor het schoolreisje)
Groep 3 t/m 6         € 45      (inclusief € 30 voor het schoolreisje)
Groep 7 en 8           € 70      (inclusief € 55 voor het kamp)*

*Groep 7 en 8 gaan 1x per 2 jaar gezamenlijk op kamp. In het jaar dat ze niet op kamp gaan is de ouderbijdrage gelijk aan die van groep 3 t/m 6.

De kinderen die tussen kerst en de meivakantie op school komen, betalen de helft. De kinderen die na de meivakantie op school komen betalen alleen de kosten van het schoolreisje als deze nog niet heeft plaatsgevonden.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u de informatie over de ouderbijdrage en het betalen daarvan in uw mailbox.

De ouderraad bestaat uit 9 ouders en 1 vertegenwoordiger van het personeel. De samenstelling is op dit moment als volgt:

Jorien Schoonhoven  (voorzitter)
Bertil Tangenberg    (penningmeester)
Marije Altena          
Hanneke Nijzink
Henriëtte Schrooten
Rik Buijse
Susan van Gelder
Anke Broeksema (secretaresse)
Hetty Olthuis     (personeelsgeleding)

Heeft u een vraag of opmerking voor de ouderraad? Spreek dan een van bovenstaande personen aan of mail naar jorientukker@hotmail.com