Identiteit

Identiteit is alles wat er toe bijdraagt om de school te laten zijn tot wat zij is. Hoe het gebouw eruit ziet, welke sfeer er heerst, hoe kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar omgaan, welke methoden er gebruikt worden, welke regels er gelden! Maar ook hoe we lesgeven, hoe het team naar kinderen kijkt en hen aanspreekt, en ja, natuurlijk: waarom we levensbeschouwelijke vorming, symbolen en vieringen belangrijk vinden!

Vaak wordt er bij het woord ‘identiteit’ alleen gedacht aan de bijbellessen en vieringen bij een christelijke school. Voor de Kluinveenschool is dat toch meer! Het personeel heeft bewust gekozen om te werken op een christelijke school, zodat zij de kinderen kunnen meegeven wat voor henzelf leidend is. Op school gaan we het gesprek met elkaar aan over geloof, waarden en normen. Door dat te delen met elkaar ontstaan er boeiende gesprekken. Daarin vinden we overeenkomsten en verschillen. We geven ruimte aan de verschillen, maar zijn ook blij met de gezamenlijk waarden die de school maken tot wat zij is. Door een open en eerlijke communicatie wordt mede bepaald hoe de lessen verlopen, hoe we met elkaar omgaan en waarom we bepaalde keuzes maken. Het zou mooi zijn als ouders de school met haar christelijke identiteit kunnen zien als een aansluiting en aanvulling op “het gezin thuis”. Zodat kinderen zich ’thuis van huis’ kunnen voelen. We streven ernaar dat iedereen die met onze school te maken krijgt, herkent wat we hierboven beschrijven.

Ik leer in een goede sfeer

We geven vorm aan onze christelijke identiteit doordat we dagelijks met elkaar zingen en bidden. Drie keer in de week staat een bijbelgedeelte centraal in elke groep. Bij de maandafsluitingen proberen we een koppeling te maken tussen ons persoonlijke leerdoel en de christelijke identiteit door middel van een lied, een Bijbelverhaal of een gebed. We vieren Kerst en Pasen altijd gezamenlijk met alle kinderen en regelmatig ook met ouders. Op biddag en dankdag is er een viering op school of in de kerk.