Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de laatste jaren meer en meer in de belangstelling komen te staan.
Leerkrachten krijgen meer kennis en inzicht om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden.
Alle kinderen verdienen tips en goede begeleiding in hun ontwikkeling.
Op de Kluinveenschool is een hoogbegaafdheidsspecialist die allerlei voorwaarden probeert te scheppen om dit zo goed mogelijk uit te voeren.

Kwadraatschool

We mogen ons KWADRAATSCHOOL noemen, omdat we aan alle voorwaarden voldoen. Dit betekent dat we aan alle leerlingen optimaal aandacht willen geven en de ontwikkeling van hun talenten willen ondersteunen.

We geven daarom extra aandacht aan kinderen die wat minder goed meekomen. Die extra aandacht gaat echter soms ten koste van aandacht voor kinderen met bovengemiddelde talenten. Juist daarom hebben we in het strategisch beleidsplan vastgelegd dat we ook voor deze kinderen een meer passend aanbod willen ontwikkelen. Al deze afspraken bespreken we twee keer per jaar tijdens een teamvergadering.

Eigen groep

We doen er alles aan om hoogbegaafde kinderen voldoende differentiatie en uitdaging in hun eigen klas te bieden. Dat doen we o.a. door compacten en verrijken. Bij compacten maken de kinderen minder lesstof dan normaal, omdat zij een vaardigheid nu eenmaal sneller leren. We geven hen in plaats van deze lesstof materiaal die hen meer vaardigheden leert. Dat noemen we verrijken.

Kangoeroegroep

We weten hoe belangrijk het is dat deze kinderen op een andere manier werken aan hun vaardigheden, motivatie, houding en zelfbeelden.
Voor hen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kangoeroegroep. Dit is een groep kinderen die van verschillende scholen eens per week bij elkaar komen. Onder begeleiding van een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht krijgen ze in 15 weken uitdagende leerstof, samenwerkingsopdrachten en oefeningen op sociaal emotioneel gebied. Elk kind werkt aan een eigen ontwikkeldoel. In sommige gevallen kunnen kinderen meerdere periodes deelnemen aan de Kangoeroegroep. Er is een kangoeroegroep voor groep 3, 4 en 5 en groep 6, 7 en 8.
Ouders/verzorgers verlenen schriftelijk toestemming voor het deelnemen van hun zoon/dochter aan de plusklas. Deelname aan de plusklas is vervolgens niet vrijblijvend.

De film geeft een mooi beeld van de Kangoeroegroep

Doorstroomklas

Daarnaast doen we mee aan een traject met het voortgezet onderwijs. Het Noordik in Almelo en 9 basisscholen (in Almelo en omstreken) hebben een gezamenlijk programma ontwikkeld voor kinderen die meer aankunnen van groep 8 en de brugklas. We noemen dit de doorstroomklas. Deze klas zal 2 periodes van 8 dinsdagmorgens bij elkaar komen op het Noordik, Noordikslaan in Almelo. De kinderen zullen bezig gaan met projecten van het KWTO (wetenschapsonderwijs) en werken aan een eigen ontwikkeldoel.
Het doel van deze doorstroomklas is het bevorderen van een ononderbroken ontwikkelproces. 

Pandagroep

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er de Pandagroep bij ons op school, waarbij een groepje leerlingen onder begeleiding van een leerkracht één keer per week samenkomt en ook daar werkt aan uitdagende opdrachten. De kinderen worden gestimuleerd in hun hogere orde denken.

Wolvengroep

Tenslotte hebben wij één keer per week 45 minuten ‘gereserveerd’ voor de groep leerlingen die wij extra willen uitdagen bij ons op school. Het gaat hierbij om een groep kinderen uit groep 5 t/m 8 die zichzelf de Wolvengroep noemt. Zij werken wekelijks aan een gezamenlijke opdracht, spelen spelletjes om hun executieve functies te trainen en worden ze uitgedaagd om creatief te denken.