Groep 1/2

In deze groep werken twee leerkrachten: juf Hetty Olthuis en juf Willemieke Scholman. Juf Hetty werkt op de maandag, dinsdagmorgen en Juf Willemieke werkt op de woendag,donderdag en vrijdag. Juf Hetty is er om de week op woensdagmorgen voor extra taken in en buiten de klas.
Op de dinsdagmiddag is groep 1 vrij.