Groep 1/2

In deze groep werken twee leerkrachten: juf Hetty Olthuis en juf Willemieke Scholman. Juf Hetty werkt op de maandag, dinsdagmorgen en Juf Willemieke werkt op donderdag en vrijdag. Op woensdagmorgen wisselen juf Willemieke en juf Hetty elkaar af en ook juf Kirsten is regelmatig werkzaam in groep 1/2 op woensdagmorgen. Juf Jolanda is voor extra ondersteuning op dinsdag, woensdag- en donderdagmorgen in de groep.
Op de dinsdagmiddag is groep 1 vrij.